Fan Dai

A fixer who runs the Blue Lantern Gang.

Description:
Bio:

Fan Dai

Fan Dai

Exalted: The Legend of Denandsor NoMoshing